سال های بی قراراین کتاب در 10 فصل تدوین و منتشر شده است. فصل نخست با عنوان پنجاه و 5 نفر که به موضوع دستگریری منصوری به دلیل عضویت در حزب ملل اسلامی و چگونگی فعالیت این حزب می پردازد. فصل دوم با عنوان پشت پنجره به موضوع نوجوانی و کودکی منصوری و آشنایی وی با قیام 15 خرداد اشاره دارد. سومین فصل از این کتاب با عنوان تلاشی تازه نیز به طور مشخص به بررسی زندگی مرحوم شالچیلار و آشنایی منصوری با حزب الله پرداخته است.

فعالیت های سیاسی فرهنگی از جمله آشنایی با آیت الله خامنه ای، علی شریعتی و چگونگی سفر به شهرهای مختلف کشور نیز در فصل چهارم با عنوان دویدن بی امان گنجانده شده است.

دستگیری منصوری برای دومین بار و زندانی شدن در زندان قزل قلعه و اوین و به تبع آن گزارش وی از فعالیت گروه های سیاسی در زندان های دوران پهلوی نیز موضوع پنجمین و ششمین فصل کتاب با نام زخم های گرم و پشت دیوارهای بلند است. این دو فصل در ادامه با بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق در زندان های پهلوی در فصل هفتم تکمیل می شود.

منصوری خاطراتش از دوران تبعید را نیز در فصل هشتم از کتاب با نام تبعید مرور کرده است و در فصل نهم به مرور حوادث سال پایانی حکومت پهلوی اشاره کرده است. وی همچنین در فصل دهم کتاب با عنوان «ای آزادی» برخی حوادث و رویدادهای منتهی به روزهای پایانی حکومت ستمشاهی را مورد توجه قرار داده است.

این کتاب همچنین در فصل پایانی خود مجموعه ای از اسناد و تصاویر مرتبط با بازداشت منصوری را در خود گنجانده است.

منبع : پاتوق کتاب