نویسندگان: جمال‌الدین مهدی‌نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، پارسا پویا

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 224

قیمت: 340000 ریال

فصل 1: بازخوانی ارزش‌ها و تحولات ساختاری جوامع شرقی در رویارویی با غرب نوین

فصل 2: مشکله هویت ایرانیان امروز

فصل 3: نقش فرهنگ در سازماندهی فضا و محیط جوامع انسانی

فصل 4: هویت شهر

فصل 5: دستاوردهای دستگاه سنت در پرورش معماری و پیامدهای آموزش در قالب مدرنیته