نویسندگان: دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی، پدرام موسوی مبارکه

نوبت چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 146

قیمت: 320000 ریال

اين کتاب، رويکردي را براي حفاظت از مکان‌های مذهبي به‌ویژه حرم مطهر سامرا از خطر حملات تروريستي ارائه می‌دهد. اطلاعات ارائه‌شده در اين کتاب در درجه اول براي مهندسان و يا مسئولين امنيتي که رویکردي فني دارند، در نظر گرفته شده است. اين اثر برای پاسخگويي به نيازهاي مکان‌های مذهبي با اهمیت زیاد به‌ویژه حرم مطهر سامرا، که در خصوص مسائل امنيتي نگرانی‌های جدي دارند تدوين شده است گرچه هر مکان مذهبي نیز ممکن است نوع و میزان تهدیدات و تمهیدات آن تفاوت‌هایی را نیز داشته باشد.

مکان‌های مذهبي که کمتر مشغوليت مسائل امنيتي را دارند، ممکن است با حجم زيادي از اطلاعات و رويکردهاي فني مواجه شوند، اين مکان‌های مذهبي ضمن کسب ديدگاه کلي در خصوص ملاحظات امنيتي و مديريت ريسک، بايد به‌صورت انتخابي دستورالعمل‌های مورد نياز خود را برگزينند و ببينند کدام‌یک از روش‌ها متناسب با نيازها و موقعيت آنها است.