مترجمان: محمدرضا فتحی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، علی زمانیان

نوبت چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 204

قیمت: 350000 ریال

کتاب حاضر با هدف ارائه‌ رهنمون‌هاي عملي براي سياست‌گذاران سلامت، مديران بيمارستان‌ها، مديران شرکت‌هاي دارويي و ساير متخصصان سلامت است تا اينکه براي مديريت بهينه‌ منابع سلامت (از قبيل تجهيزات و لوازم پزشکي، داروها، پرستاران، پزشکان و سرمايه) و کنترل هزينه‌هاي سلامت در اصول زنجيره تأمين اعمال نفوذ نمايند. بر این اساس کتاب در 5 فصل به تشریح مباحث زنجیره تأمین سلامت می‌پردازد. این پنج فصل شامل ملزومات مديريت زنجيره تأمين سلامت، تحول زنجيره تأمين در بخش سلامت، طراحي زنجيره‌هاي تأمين سلامت پايدار، شاخص‌هاي عملکرد زنجيره تأمين سلامت و روندهاي جديد مديريت زنجيره تأمين سلامت است. هدف از این کتاب، ارائه مفاهیم جدیدی از مدیریت زنجیره تأمین سلامت برای دانشجویان، اساتید و همچنین علاقه‌مندان در این زمینه است. کتاب حاضر می‌تواند به‌عنوان منبع درسی برای درس مدیریت زنجیره تأمین پیشرفته دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش زنجیره تأمین مورد استفاده قرار گیرد.