مسابقه کتاب خوانی سه دقیقه در قیامت ویژه دانشجویان، مدرسان و کارمندان مراکز علمی کاربردی و خانواده‌های محترم (منطقه چهار کشوری شامل استان‌های ‌همدان، مرکزی، قم و قزوین) – در دو رده سنی جوانان زیر 20 سال و بزرگسالان

هر شرکت کننده مجاز است یکبار در آزمون شرکت کند.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات 5 دقیقه است.
آزمون شامل 7 سوال است.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید