مسابقه کتابخوانی «خانم مربی»

با سلام

دانشجو معلم عزیز

خیلی خوش اومدید!

شما ده دقیقه فرصت دارید تا به ده سوال طراحی شده از این کتاب پاسخ بدین؛

امیدواریم شما یکی از برگزیده‌های این مسابقه باشید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید