لینک آزمون مسابقه کتابخوانی “چرا تو؟”

درباره کتاب چرا تو؟!

محور اصلی کتاب «چرا تو؟!»، نگاه مجدد و دقیق به روزگار امام حسن مجتبی (ع) و اطرافیان خائن آن امام همام و مظلوم است. نویسنده صرفاً وقایع را از چشم و اندیشۀ موجودی خطرناک به نام «محمد‌بن اشعث» و دربارۀ زندگانی و تصمیمات و موقعیت یکی از سگان دست‌آموز آل‌یهود به نام «شمر» بیان کرده است.

هدف این کتاب ارائۀ ذهنیت درست برای تشخیص و کشف پدیدۀ شوم نفوذ است که از دیرباز جهان اسلام و بلکه بشریت، بدان گرفتار بوده و همین امر سبب انقطاع حکومت اسلامی در زمان امام حسن مجتبی (ع)، توسطِ عوامل دشمن در لباس و جبهۀ خودی، و سرقت آشکار و انتقال جریان خلافت نبوی به دودمان منحوس آل‌امیه گردیده است.

بخشی از متن کتاب چرا تو؟!

آنچه بدان مأموریم ارائه ذهنیت درست و به دوران هیجان‌زدگی و تعصبات کورکورانه برای تشخیص و کشف پدیدۀ شوم نفوذ است که از دیرباز جهان اسلام و بلکه بشریت، بدان گرفتار بوده و همین امر سبب انقطاع حکومت اسلامی در زمان امام حسن مجتبی ، توسط عوامل دشمن در لباس و جبهه خودی، و سرقت آشکار و انتقال جریان خلافت نبوی به دودمان منحوس آل امیه است.

وقتی مردم و رزمندگان اطلاع پیدا کردند که حسن ابن علی در حال رفتن و بازدید از مناطق است خیلی به وجد آمدند و استقبال خوبی شد.
استقبالی نزدیک به آنچه از استقبال مردم نسبت به امیرمؤمنان در گذشته دیده بودیم. شنیدم که یکی از رزمنده‌ها با چشم گریان به بغل دستی‌اش می‌گفت:«همیشه دیدن صورت مثل ماه ائمه اطهار دل آدم رو به وجد می‌آره و غرور خاصی به آدم دست میده» من خیلی معنی این چیزها را نمی‌فهمیدم.
شاید به خاطر این بود که خیلی به مجتبی حسن نزدیک بودم و اینقدر جلوی چشمم بود که برایم عادی شده بود.
حتی یادم است که یکی از رزمنده‌ها وقتی فهمید من در بیت حضرت هستم و هر روز ایشان را می‌بینم گفت: «خوش به حالتون! دیدن چهرۀ مبارک امام مجتبی مثل دیدن و خوندن کل قرآنه! قدر خودتون رو می‌دونید؟»  من که نمی‌دانستم چه جوابی باید بدهم یاد یکی دوتا حقوق معوقه و حجم زیاد دیدوبازدیدها و جلسات نفسگیر ایشان افتادم و این‌که شب‌ها مجبورم دیر به خانه بروم و حتی بعضی روزهای تعطیل هم باید کار کنیم و دیدارها را جفت‌وجور کنیم.
سپس سری تکان دادم و گفتم:«آره… چه جورم». آن بندۀ خدا چشمانش از جواب من ده تا شد. به خاطر این‌که دیگر خیلی سؤال پیچم نکند بلند شدم رفتم.

دانلود و خرید کتاب چرا تو؟!

برای تهیه و دانلود کتاب چرا تو؟! از محمدرضا حدادپورجهرمی میتوانید از طریق زیر اقدام کنید:

لینک خرید و دانلود کتاب الکترونیک

لینک خرید کتاب