پنجمین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه

مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای بستری برای رشد و تقویت مهارت های ارتباطی، بیانی و ایده پردازی در دانشجویان و فرصتی برای برقراری ارتباط بین فضای دانشگاه، صنعت و جامعه و کاربردی کردن [...]

برگزیدگان بخش یادداشت نویسی مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست ساز (بخش دوم)

سلام؛ بعد از انتشار مسابقه نزدیک به 50 یادداشت به دست ما رسید؛ یادداشت ها را به دست آقای میلاد حبیبی رساندیم و ایشان ده یادداشت منتخب را اعلام کردند تا بین تمام مخاطبان به [...]

برگزیدگان بخش یادداشت نویسی مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست ساز(بخش اول)

سلام! بعد از انتشار مسابقه نزدیک به 50 یادداشت به دست ما رسید؛ یادداشت ها را به دست آقای میلاد حبیبی رساندیم و ایشان ده یادداشت منتخب را اعلام کردند تا بین تمام مخاطبان به [...]