برگزیدگان بخش یادداشت نویسی مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست ساز (بخش دوم)

سلام؛ بعد از انتشار مسابقه نزدیک به 50 یادداشت به دست ما رسید؛ یادداشت ها را به دست آقای میلاد حبیبی رساندیم و ایشان ده یادداشت منتخب را اعلام کردند تا بین تمام مخاطبان به [...]

برگزیدگان بخش یادداشت نویسی مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست ساز(بخش اول)

سلام! بعد از انتشار مسابقه نزدیک به 50 یادداشت به دست ما رسید؛ یادداشت ها را به دست آقای میلاد حبیبی رساندیم و ایشان ده یادداشت منتخب را اعلام کردند تا بین تمام مخاطبان به [...]

نتایج مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست ساز

در یکی از همین شبکه های مجازی خیلی اتفاقی معرفی کتابی از یک نویسنده ناآشنا به دستمان رسید که لااقل عنوانش برای خواندن وسوسه کننده بود؛ آرزوهای دست ساز!  آرزوها ساختنی اند؟ آن هم با [...]