مسابقه کتابخوانی “چراتو؟”

لینک آزمون مسابقه کتابخوانی "چرا تو؟" درباره کتاب چرا تو؟! محور اصلی کتاب «چرا تو؟!»، نگاه مجدد و دقیق به روزگار امام حسن مجتبی (ع) و اطرافیان خائن آن امام همام و مظلوم است. نویسنده صرفاً وقایع [...]

حیات در حیاط شهر

ویراستاران علمی: مینو قره‌بگلو- حامد بیتی نوبت چاپ: اول ١٣٩٨ تعداد صفحه: 64 قیمت:920000 ریال   کتاب حاضر گزارشی از نتیجه فعالیت دانشجویان« طراحی ابنیه مذهبی3» رشته معماری اسلامی در یکی از کارگاه های دانشگاه [...]

شهر اسلامی از نظریه تا بیانیه

مؤلفان: دکتر آزیتا بلالی اسکویی- دکتر مهدی حمزه نژاد نوبت چاپ: اول ١٣٩٨ تعداد صفحه: 178 قیمت: 360000 ریال در کتاب حاضر، به بازشناخت مفهوم شهر اسلامی، بررسی نظریه‌های مطرح‌شده در این زمینه، ماهیت و [...]