اطلاعیه – برگزیدگان مسابقات دفاع سه‎‌دقیقه‌ای پایان‌نامه

مسابقات ملی پایان‌نامه سه‌دقیقه ای بستری برای رشد و تقویت مهارت‌های ارتباطی، بیانی و ایده‌پردازی در دانشجویان و فرصتی برای برقراری ارتباط بین فضای دانشگاه، صنعت و جامعه و کاربردی کردن پژوهش ها و تحقیقات [...]

اطلاعیه – برگزیدگان فراخوان ایده و طرح داستانی راوی

راوی، روایت‌گر مسیر طی شده‌ی ما در جهاد دانشگاهی است. روایتی چهل‌ساله از صعود به قله‌های کوچک و بزرگ بلندهمتانِ زن و مرد. نخستین برگ این قصه‌ی هزار و یک شب، زندگی قهرمان بزرگی به [...]

پنجمین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه

مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای بستری برای رشد و تقویت مهارت های ارتباطی، بیانی و ایده پردازی در دانشجویان و فرصتی برای برقراری ارتباط بین فضای دانشگاه، صنعت و جامعه و کاربردی کردن [...]