وقتی کتاب زیاد در اختیار همه قرار می‌گیرد، یک نوع حیرتی برای بعضی به وجود می‌آید که آیا این کتاب را بخوانیم، یا نخوانیم؟مفید است، یا مضر است، یا بی‌فایده است؟ کتاب بی‌فایده هم یعنی مضر است؛ زیرا انسان وقتی را صرف خواهد کرد. البته کتابی که به‌کلی بی‌فایده باشد، خیلی به‌ندرت می‌شود پیدا کرد. بالاخره هر کتابی یک نوع فایده‌ای دارد؛ لیکن وقت انسان محدود است. کسانی که اهل مراجعه به کتاب هستند، احتیاج دارند که اهل نظر و اهل اطلاع، کتاب‌ها را به آنها معرفی کنند. متأسفانه مطبوعاتی که از لحاظ وسعت و کیفیت، مخصوص این کار و شایسته این زمان باشد، نداریم. البته در گذشته بود. اما خیلی نادر بود و سطح خیلی بالایی هم نداشت. امروز هم در گوشه و کنار چیزهایی هست که البته کافی نیست…. کتاب‌های بسیاری نوشته می‌شود که اگر خواننده‌ای درباره این کتاب‌ها آگاهی لازم را داشته باشد، آنها را خواهد خرید و خواهد خواند؛ بلکه دو بار خواهد خواند. الان آگاهی ندارد، سراغ این کتاب نمی‌رود. بسیاری از کتاب‌ها به‌عکس هستند؛ یعنی اگر خواننده مشخصی آن آگاهی را داشته باشد، به این کتاب نگاه نخواهد کرد؛ چون مثلاً وقتش را ندارد؛ چون احتیاجی به این مقوله ندارد؛ یا به خاطر اینکه اشکالی در این کتاب هست، سراغش نمی‌رود. پس، کتاب جزو کارهای لازم است.

مجموعه فرهنگی – دانشجویی چراغ مطالعه محملی با مخاطب دانشگاهی و گستره ملی است که زمینه‌ای جهت آشتی بین جامعه دانشگاهی و کتاب فراهم کرده است. ازجمله مسائلی که در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی مطرح است عدم شناخت کتاب‌های خوب و مفید است که برحسب وجود چنین ضرورتی، این مرکز، چند محور کلی ازجمله معرفی کتاب‌های خوب و نیز سیرهای مطالعاتی با دو رویکرد موضوع محور و شخص محور را در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین با در نظر گفتن بخشی مجزا با عنوان مسابقات کتاب‌خوانی فضایی جهت ایجاد نشاط و پویایی در حوزه کتاب و رقابت هدفمند را در نظر گرفته است.

[avada_product_carousel]