در یکی از همین شبکه های مجازی خیلی اتفاقی معرفی کتابی از یک نویسنده ناآشنا به دستمان رسید که لااقل عنوانش برای خواندن وسوسه کننده بود؛ آرزوهای دست ساز!  آرزوها ساختنی اند؟ آن هم با دست؟ خواندن کتاب مثل نظر خیلی از شما دوستان دانشجو و غیر دانشجویمان انگیزه و ایمان به شدن و ساختن را در ذهنمان دوباره جاری ساخت. حیف از این کتاب خوب که فقط در قفسه کتابخانه ما بماند. کتاب خود را باید معرفی کرد و به دست اهلش سپرد. کتاب خوب را باید با صدای بلند برای تمام جهان خواند.  هزار و یک شب جهان را باید با قصه های خوب ِ کتاب های خوب سپری کرد.  خلاصه که تلاش کردیم به قدر توان و بضاعت آرزوهای دست ساز را معرفی کنیم. مسابقه و جایزه بهانه خواندن و چشیدن کتاب بود .. نوش جان دوستداران و کتابخوان های جهان!

مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست ساز اسفندماه سال گذشته با شتاب خوبی شروع به کار کرد. کرونا با تغییر شرایط اطلاع رسانی و … کمی شتابش را گرفت و در عین حال زمان بهتری برای خواندن کتاب ایجاد کرد. مسابقه رسما از اواخر خرداد ماه آغاز به کار و بالاخره تا انتهای مهرماه ادامه یافت.

حدود سیصد نفر در بخش چهارگزینه ای و نزدیک به چهل نفر در بخش یادداشت شرکت کردند. از بین شرکت کنندگان به تمام کسانی که به  بیش از هفتاد درصد سوالات را پاسخ صحیح داده بودند کارت هدیه صدهزار تومانی تعلق گرفت که اسامی شان در ادامه ذکر می شود:

مریم دهقانیعلوم پزشکی شهید ضدوقی یزدمامایی
سارا بابائیدانشگاه آزاد اسلامی قزوینحسابداری
علیرضا بابائیدانشگاه آزاد اسلامی قزوینکارشناسی ارشد عمران سازه
راضیه زارعدانشگاه شیرازمهندسی کامپیوتر
علی رسولیدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینعلوم و مهندسی آب
نیلوفر امیری پریانرازیعلم اطلاعات و دانش شناسی
کیمیا ویسیرازی کرمانشاهمهندسی گیاهپزشکی
حانیه شیخیدانشگاه شیرازعلوم ومهندسی خاک
سحر عبداللهیپردیس شهید مدرسآموزش ابتدایی
فرانک ایلشاهیپیام نور مرکز تهران غربمدیریت رسانه
مجتبی کاظم خانلونیرومحرکهحسابداری صنعتی
فاطمه خیرزادهپارسیانحسابداری
حسن کاظم خانلوپارسیانمکانیک
سیده نفیسه حسینی آفتابدریدانشگاه شاهدفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
محمد    فدویانجامع علمی کاربردیمهندسی تکنولوژی
مهیار نصرالهییادگارامام رهمکانیک
سمیراامیریمرکز پیام نور تهران غربمدیریت رسانه
فاطمه آفتابیدانشگاه فرهنگیان پردیس شهید صدوقی کرمانشاهآموزش ابتدایی
زهرا کشاورزگرامیبین المللی امام خمینی(ره)تاریخ اسلام
سید علیرضا زرآبادیبین المللی امام خمینی(ره)مهندسی مکانیک
امین زین العابدیندانشگاه تهرانعمران-منابع آب
فائزه موسوی فزددانشگاه حکیم سبزواریمهندسی کامپیوتر
مرجان یوسف گمرکچیبین المللی امام خمینی(ره)فیزیک
ابوالفضل بنارشاهد تهرانمهندسی برق مخابرات
زهرازارعیدانشگاه زنجانمهندسی گیاهپزشکی
فرناز امیری نسببین المللی امام خمینی(ره)مهندسی فضای سبز
سپیده مرادیبین المللی امام خمینی(ره)فلسفه محض
فاطمه مرادیبین المللی امام خمینی(ره)ادبیات فارسی
فاطمه زارعیشهید مطهری تهرانفقه و حقوق
علی تقواییبمصنایع
محمد رضایی فرکاسپینحسابداری
محمدجواد عظیمیفرهنگیان_پردیس حضرت رسول اکرم اهوازالهیات
فاطمه مولویپردیس شهید باهنر شهرکردآموزش ابتدايي
سید علیرضا زرآبادیبین المللی امام خمینی(ره)مهندسی مکانیک
عطیه شاه محمدیدانشگاه تهرانمهندسی مکانیک بیوسیستم
حفصه قاضی زادهدانشکده کشاورزی و دامپروی تربت جامشیمی محض
محبوبه حکیمی پورسبزوارمهندسی برق
سیده زهرا محمودیدانشگاه فنی مهندسی گلپایگانمهندسی برق
سیده محدثه موسویآزاد لرستانروانشناسی
مهدی زاهدیدانشگاه شهید بهشتیمهندسی مکانیک
سيده زهرا معينيبين المللي امام خميني(ره)مهندسي برق
محدثه سرمدیدانشگاه حکیم سبزواریزیست شناسی جانوری
محمدرضا ترکماندانشگاه بوعلی سینا همدانفقه و مبانی حقوق اسلامی
نفیسه حاج قاسمقزوینکامپیوتر
عطار رجبیبین المللی امام خمینی(ره)مهندسی برق
فاطمه محمدنژادگازاردانشگاه تهرانحسابداری
مصطفی کاظم خانلوکاسپینبرق
امین رضوانیخمینی شهرمشاوره
حميدرضا كوه پيماصنعتي همدانمهمدسي پزشكي
ويدا كوه پيمامجتمع آموزش عالي لارروانشناسي
عاطفه فرهمندموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییمهندسی صنایع غذایی
فاطمه محمدنژادگازاردانشگاه تهرانحسابداری
حسن سرداریپردیس حکیم فردوسیدبیری معارف
احترام السادات خاتمی نژادتهراننانوبیوتکنولوژی
صحرا رحمانیدانشگاه کشاورزی ساریماشین الات صنایع غذایی
کوثر شمسدانشگاه شیرازمهندسی کامپیوتر
نفیسه فداییدانشگاه قمشیمی کاربردی
علیرضاتهرانمهندسی شیمی
افسانه رحمانیفرهنگیان سنندجعلوم تربیتی
جمیله شهسواریدانشگاه امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسی
فاطمه محمدنژادگازاردانشگاه تهرانحسابداری
مهرناز ایرانپور انارکی صنعتی اصفهانمهندسی نساجی
الهه ایزدی صنعتی اصفهانمهندسی نساجی
فاطمه بهرامیبین المللی امام خمینی(ره)زبان انگلیسی
غزاله بقاییآزاداصفهانمهندسی معماری

برندگان بخش یادداشت نیز با ساز و کاری که به زودی به اطلاعشان می رسد انتخاب خواهند شد. شماره تماس 02833366692 پاسخگوی سوالات شماست.

آرزوهایتان را بسازید؛ لیاقتش را دارید.