نویسنده: الیاس شیوانیان (عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره))

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 456

قیمت: 450000 ریال

کتاب حاضر که مطابق با سر فصل‌های ارائه‌شده توسط شورای عالی تدوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده، می‌تواند به‌عنوان درس ریاضیات مهندسی پیشرفته برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی مورد استفاده قرار گیرد، ضمن اینکه جهت آشنایی با «معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی» برای رشته ریاضیات و کاربردها مفید بوده و با حذف برخی فصول می‌تواند به‌عنوان «ریاضیات مهندسی» برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی تدریس شود.

فصل 1: مروری بر جبر خطی و تانسورها

فصل 2: مسائل اشتروم-لیوویل و توابع متعامد

فصل 3: سری‌های فوریه

فصل 4: انتگرال‌های فوریه و تبدیل فوریه

فصل 5: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی؛ معادله موج

فصل 6: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی؛ معادله گرما

فصل 7: توابع مختلط و تحلیلی

فصل 8: انتگرال‌گیری از توابع مختلط

فصل 9: سری لوران، مانده‌ها و انتگرال‌گیری مسیری

فصل 10: تئوری اختلال

فصل 11: حساب تغییرات