مترجم: محمدجواد آهنگریان

نوبت چاپ: اول ١٣٩٨

تعداد صفحه: ١٨٤

قیمت: ٤٠٠٠٠٠ ریال

کتاب حاضر به بیان اصول توربوماشین‌ها، اساس عملکرد پمپ‌ها، موتورهای هواپیما، توربین‌های بادی و ماشین‌های برق‌آبی می‌پردازد. این کتاب، تأکید فراوانی بر ایجاد ارتباط میان هندسه پیچیده توربوماشین‌ها با مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در طراحی آنها دارد. روش‌های ساده توصیف‌شده در کتاب، زمینه‌ای را برای طراحی اولیه کلیه توربوماشین‌ها فراهم می‌کند؛ لذا تسلط بر این مفاهیم، پایه محکمی را برای مطالعات بعدی در این حوزه ایجاد می‌نماید. این کتاب حاوی مثال‌هایی است که موجب درک نحوه کار توربوماشین‌ها می‌شود. همچنین در انتهای هر فصل، مجموعه‌ای از مسائل همراه با پاسخ ارائه شده است که از آنها می‌توان برای درک کامل مطالب استفاده نمود.