ویراستاران علمی: مینو قره‌بگلو- حامد بیتی

نوبت چاپ: اول ١٣٩٨

تعداد صفحه: 64

قیمت:920000 ریال

 

کتاب حاضر گزارشی از نتیجه فعالیت دانشجویان« طراحی ابنیه مذهبی3» رشته معماری اسلامی در یکی از کارگاه های دانشگاه هنر اسلامی تبریز است. پیش فرض ارائه این درس قبول این نکته بود که ترکیب فضاهای شهری و ابنیه عمومی مرتبط با آن‌ها ظرف و مکان بروز زندگی اجتماعی افراد جامعه را محقق می سازند که حاصل آن تعاملات اجتماعی و مشارکت مردمی و روابط انسانی شهروندان خواهد بود.