مؤلفان: دکتر آزیتا بلالی اسکویی- دکتر مهدی حمزه نژاد

نوبت چاپ: اول ١٣٩٨

تعداد صفحه: 178

قیمت: 360000 ریال

در کتاب حاضر، به بازشناخت مفهوم شهر اسلامی، بررسی نظریه‌های مطرح‌شده در این زمینه، ماهیت و مفهوم آن، شناخت تاریخی و رویکردهای شکل‌گیری این شهر و مفاهیم مربوط به آن در قرآن پرداخته و در انتها آیات و روایات مرتبط با شهرسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. در حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)، احکام الهی و قرآن، محور تمامی اندیشه‌ها، راهبردها و برنامه‌ریزی‌هاست و تمامی راهبردها در صورتی قابل پذیرش خواهند بود که با قرآن هماهنگ باشند. لذا بر اساس قرآن بیانیه ارزشی، چشم‌انداز و اهداف شهر اسلامی در این نوشتار خواهد آمد.