نویسندگان: حمیدرضا مقصودی، علی سعیدی، احسان ولدان،مهدی گلدوزها نوبت چاپ: اول، بهار ١٣٩٨ تعداد صفحه: 309

سند آمایش علم و فناوری  استان قزوین

طرح مسئله آمایش علم و فناوری می‌تواند متأثر از دو رویکرد عمومی باشد. د رویکرد اول، آمایش مناطق با هدف شناخت زیرساخت‌هایی صورت می‌گیرد که قابلیت سرریز نظام ملی و متمرکز نوآوری در آن‌ها وجود  دارد. به این ترتیب باید شرایط را برای ایجاد اقمار نهادی علم و فناوری در مناطق مهیا کرد. اما در رویکرد دوم، آمایش سرزمینی در شکلی موزاییکی و مستقل به منطقه نگاه می‌کند و ظرفیت‌ها و امکانات منطقه‌ای در حوزه علم و فناوری را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که اولا و بالذات بتواند پاسخگوی نیازها و ضرورت‌های منطقه باشد و به شکوفایی علم و فناوری در منطقه بینجامد و ارزش افزوده کافی را در خود منطقه ایجاد کند.