مسابقات ملی پایان‌نامه سه‌دقیقه ای بستری برای رشد و تقویت مهارت‌های ارتباطی، بیانی و ایده‌پردازی در دانشجویان و فرصتی برای برقراری ارتباط بین فضای دانشگاه، صنعت و جامعه و کاربردی کردن پژوهش ها و تحقیقات دانشجویی است.
دوره پنجم مسابقات ملی مناظره مورخ دی ماه 1399 آغاز و 25 فروردین ماه سال 1400 به پایان رسید. در این دوره از مسابقات بر اساس رای هیات محترم داوران آقایان دکتر سیدعلی قاسم زاده عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دکتر مجید قدیری عضو محترم هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و دکتر علی اصغر شهبازی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نفرات زیر منتخب این دوره از مسابقات شده و نفر نخست به مرحله ی کشوری راه پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است دانش آموختگانی که از ابتدای سال تحصیلی 96-95 تا پایان مهرماه سال 1399 از پایان نامه خود دفاع کرده  و یا پروپزال پایان نامه خود را تا پایان آبان ماه 99 به تصویب رسانده بودند امکان شرکت در  این دوره از مسابقات را داشتند.

داوری این مرحله مورخ 1400/01/25 در جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد.

 

 

رتبه نخست: سرکار خانم سمیه خانی؛ دانشجوی دکترای مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت و برگزیده‌ی کارت هدیه 800 هزار تومانی

عنوان پایان نامه: حسگری طیفی در شبکه‌های رادیو شناختی ناهمگن

 

رتبه دوم: جناب آقای علیرضا زرآبادی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و  برگزیده‌ی کارت هدیه 400 هزار تومانی

عنوان پایان نامه: پیشبینی مقدار انرژی مصرفی سردخانه ها  با توجه به توسعه تکنولوژی‌های نوین در حوزه سیستم‌های برودتی

 

رتبه سوم:  سرکار خانم حلیمه روحانی برگزیده‌ی کارت 300 هزار تومانی

عنوان پایان نامه: تحلیل روایت شناسی داستانهای کتب درسی دوره ابتدایی